Skip to main content
Written on March 18, 2022

Mum'sin lelusarja on lasten suunnittelema, vuodesta 2010 >Toys design by kids

In Finnish/ English

Nimi Mum's juontuu äideistä. Kun ensimmäinen design-käsityöyhteistyö Afrikassa vuonna 2006 syntyi, niin sattumoisin äitejä olivat sekä Outi että 15 afrikkalaista naista, joiden kanssa yhteistyö syntyi. Yhteistä kieltä ei ollut, vaan sanan "mums" ymmärsivät kaikki. Mum'sista tulikin passeli tiiminimi. Vaan äitiyden kautta yhteistyö lastenkin kanssa on sujunut jotenkin orgaanisen mutkattomasti. :)

The name Mum's comes from mothers. When the first design-handicraft collaboration in Africa was born in 2006, both Outi and 15 African women with whom the collaboration was born were mothers. There was no common language, but the word "mums" was understood by everyone. Mum's became the perfect team name. But through motherhood, the cooperation with the children has somehow gone organically smoothly. :)

ROBOTIT Arne Crochet

Vuonna 2010 Outin lapset olivat pieniä. Pienin Arne oli tuolloin kuusivuotias. Outi oli juuri sopinut Reilun kaupan yhteistyöstä ryhmän bolivialaisia naisia kanssa. He taisivat virkkaamisen ja Outilla oli ollut toive lelumallistosta, vaan hän oli ollut sen kanssa varovainen, koska lelujen pitäisi olla ehdottoman turvallisia ja ilman irtoavia osia. Virkkaamisella turvallisuus nyt onnistuisi! Vaan kaikki ei mennytkään aivan alkuperäisten suunnitelmien mukaan.

In 2010, Outi's children were small. The youngest Arne was six years old at the time. Outi had just agreed on Fair Trade cooperation with a group of Bolivian women. They knew crocheting, and Out had hoped for a toy collection, but he had been careful with it, because the toys should be absolutely safe and without detachable parts. Safety would now be possible with crochet! But not everything went exactly according to the original plans.

Mums printed drawstring pouch for the toys aaro eelis arne afrikassaArne

Kuusivuotias leluarkkitehti ihan itse  :)

 

Se tapahtui perheen keittiössä, kun Outi oli läppärillään googlailemassa robotteja. Paikalle saapui Arne, joka kysyi äidiltä että mitä hän tekee. Äiti kertoi, että googlailee robotteja, että Boliviassa kaukana asuu naisia, jotka voisivat tehdä  robottipehmoleluja Mumsille, että olisikohan sellaiset Arnen mielestä kivoja? Arne käänsi päänsä ensin läppärin ruutuun jossa kuvahaussa robotit ja sitten äitiinsä. Sitten Arne vähän paheksuen tuhahti ja sanoi tiukan napakasti: "JA MINÄ PIIRRÄN SULLE SELLASIA ROBOTTEJA, ETTÄ EI TARTTE TOISTEN IDEOITA VARASTAA!" ( paino tosiaan sanalla toisten).

It happened in the family kitchen, when Outi was on his laptop googling robots. Arne arrived and asked his mother what he was doing. Mom told me that she was googling robots, that there are women living far away in Bolivia who could make robot soft toys for Mums, would Arne think those would be nice? Arne turned his head first to the screen of the laptop with the robots in the image search and then to his mother. Then Arne snorted a little disapprovingly and said firmly: "AND I'LL DRAW YOU SUCH ROBOTS THAT YOU DON'T HAVE TO STEAL OTHERS' IDEAS!" (indeed the emphasis is on the words of others).STORY Mums toy collection Design Arne 6 years FinlandSTORY Toy collection Designed By kids Design by Arne 6 years

 

Niin juoksi Arne hetkeksi toiseen huoneeseen ja palasi mukana värikynät ja pinkka paperia. keittiön pöytä muuttui leluarkkitehdin toimistoksi, kun Arne piirsi robotteja edestä ja takaa ja sivuiltakin. Jokainen robotti syntyi tarinan kera: Nelikäsirobotilla oli yhteensä neljä kättä, jotta voi auttaa mahdollisimman monia, hammasrobotti muistuttaa, että pitää muistaa pestä hampaat, siipirobotti lentää läpi seinienkin ja tyttörobotilla oli Marimekon mekko niinkuin äidilläkin oli.

Outi lähetti piirrokset sellaisenaan Boliviaan ja syntyi ihastuttava sarja virkattuja robotteja, jotka pääsivät jopa Artekiin asti joulumyyntiin. Sekä leluarkkitehti että äiti iloitsivat. Eikä yhden yhtään kopiointia, vaan robotteja suoraan sydämestä, ystävät! : )

So Arne ran to another room for a while and came back with colored pencils and a pink piece of paper. the kitchen table turned into a toy architect's office, when Arne drew robots from the front and back and from the sides as well. Each robot was born with a story: The four-armed robot had a total of four arms to help as many as possible, the dental robot reminds you to remember to brush your teeth, the winged robot flies through walls, and the girl robot wore a Marimekko dress just like her mother had.

Outi sent the drawings as they are to Bolivia, and a delightful series of crocheted robots was born, which made it all the way to Artek for Christmas sales. Both the toy architect and the mother rejoiced. And not a single copy, but robots straight from the heart, friends! :)

 

DOG design AavaKIRAHVI kortti

Suunnittelukuvio meni juuri niinkuin pitikin. Kukapa muu olisi taitavampi lelusuunnittelija kuin lapsi itse? 

Vuoden kuluttua Mum's järjesti lelusuunnittelukilpailun kaikille lapsille. Juryn päällikkö oli Arne ja kolme muuta sisarustaan avustivat voittajien valinnassa. Kymmenen hienoa lelua valittiin Mum'sin tuotantoon.  

Mum'silla on nyt näitä leluja varastossa ja ihanuudet palaavat mallistooon ja nettikauppaan. nyt näitä leluja valmistavan käsityöläisnaiset sekä Boliviassa että Etelä-Afrikkassa. Ajatelkaan. Olemme niin onnellisen iloisia tästä yhteistyöstä. Maailma on pieni. <3

 

The design pattern went exactly as it should. Who else would be a more skilled toy designer than the child himself?

A year later, Mum's organized a toy design competition for all the children. The head of the jury was Arne and his three other siblings assisted in choosing the winners. Ten great toys were selected for Mum's production.

Mum's now has these toys in stock and the beauties are returning to the collection and online store. now artisan women in both Bolivia and South Africa making these toys. Let me think. We are so happy with this collaboration. World is small. <3

LASTEN LELUT MUMS

 

 

 

 

Vuonna 2022 Mum'sin käsityöläiset valmistavat lapsen piirroksesta ryijyn kokona 120 x 160cm. Lähetä meille piirros sähköpostilla ja tarkistamme ensin, onko toteutus mahdollinen. Lopullinen teos on lapsen piirroksen ja käsityöläisen tulkinnan yhdistelmä ja annamme artesaanille vapaat kädet rataista valmistus. Alkuperäistä piirrosta kunnioitetaan niin pitkälle kuin se käsityönä on mahdollista, vaan 100% kopioita lapsen piirroksesta emme valmista. Kyse kun on nimenomaan yhteistyöstä, jossa lapsen piirros toimii ohjenuorana käsityöläiselle ja tästä yhdistelmästä syntyy kaunis taideteos. Kysythän lisää This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ja muistathan ystävälliesesti myös, että uniikkeja piirroksen mukaan valmistettujha ryijyjä ei voi palauttaa.

 

In 2022, Mum's craftsmen will make a rug from a child's drawing in the size of 120 x 160 cm. Send us a drawing by e-mail and we will first check if the implementation is possible. The final piece is a combination of a child's drawing and a craftsman's interpretation, and we give the craftsman a free hand in the manufacturing process. The original drawing is respected as far as it is handmade, but we do not make 100% copies of the child's drawing. It is precisely a matter of collaboration, where the child's drawing serves as a guideline for the craftsman, and a beautiful work of art is created from this combination. Please ask This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. for more information and please also remember that unique rugs made according to the drawing cannot be returned.Lapsi piirtaa kids own design rug lasten suunnittelema sateenkaari matto ryijy finnish ilo matto mums rug webWALLRUG rainbow custom child drawing ryijy lapsi suunnittelija muotoilija piirros matto mums rug interior